Spikerlik Kursu

2014 TRT Spikerlik Sınavı

2014 TRT Spikerlik Sınavı

TRT zaman zaman kadrolu spiker ihtiyacı için çeşitli kanallardan iş ilanları vermektedir. Bu ilanlar resmi gazetede ve TRT‘nin resmi web sitesinde yayınlanır. 2014 yılı için TRT spikerlik alımı yapacağı zaman web sitesinden duyuru yapacaktır. Kurumun web sitesinden duyurulan bu ilanlar kısa sürede diğer mecralarda da paylaşılmaktadır. TRT spiker alımlarında adaylarda şu özellikleri aramaktadır;

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
6. Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
7. Yurdun her yerinde görev yapmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,
8. 35 yaşını aşmamış olmak,
9. Herhangi bir lisans programından mezun olmak, (bu madde bazı branşlara göre değişiklik gösterebilmekte, üniversitelerin farklı bölümlerinden aday kabul edilmektedir.)
10. Kurumun yapacağı sınavdan başarılı puan almak,
11. Sınavda başarılı olan adayların KPSS puanı sıralamasına göre alım yapılmaktadır.

Sınava ilişkin değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. En az 70 puan almış olma şartı aranır.

Sınav sonucunda başarılı olan spiker adayları, TRT’nin internet adresinde www.trt.net.tr duyurulacak ve gerekirse yazılı bildirim de yapılmak suretiyle işe başlamaları için gerekli belgeler istenecektir.

Giriş Sınavını kazanan adaylar, atamalarına esas olmak üzere talep edilecek belgeleri süresi içerisinde şahsen teslim edeceklerdir. Teslim etmeyen adayların atama işlemi yapılmayacaktır.

2014 yılı TRT spikerlik ilanları için web sitemizi takip edebilirsiniz. TRT iş ilanları sayfamızdan paylaşılacaktır.

2 comments

  1. Oğuzhan Demir diyor ki:

    Lisans 2. sınıf ögrencisiyim. Üniversitem bitinceye kadar bir yandan da spikerlik kursu alabilirmiyim acaba ? mesleğe büyük ilgi duymaktayım . Futbola olan ilgim ve alakam dahasında futbolla ilgili arastırmacı yönümden dolayı mesleği çok benimsiyorum .Şimdiden tesekkür ederim.

  2. pınar diyor ki:

    trt bu sene spiker ve sunucu alacak mı.trt nin sınav tarihleri ne zaman.

Bir Cevap Yazın